PRIVATLIVSPOLITIK


Tak, fordi du kiggede forbi min hjemmeside. På denne side kan du læse, hvordan jeg behandler de oplysninger, der af forskellige grunde måske vil blive indsamlet om dig under dit besøg.


1. Hvem er dataansvarlig?

Det er mig og forlaget Egern&Co, der er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Forlaget Egern&Co.
Præstelodsvej 47A, 3370 Melby
Kontaktperson: Anette Ellegaard
CVR-nr.: 37140333
Telefon: 25882368
Mail: egernogco@gmail.com

2. Hvilke personoplysninger indsamles, hvad er formålet med indsamlingen, og hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Nedenfor vil jeg gå lidt mere i detaljer med svarene på ovenstående spørgsmål, men helt overordnet handler det om, at jeg prøver at få en fornemmelse af, hvad du godt kan lide på min hjemmeside. På den måde hjælper du mig til at kunne lave bedre indhold og målrette mine Facebook-annoncer til folk, som rent faktisk interesserer sig for det, jeg laver. Hvis du ikke ønsker, at der skal indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning længere nede) og undlade videre brug af min hjemmeside.


2.1. Besøg på hjemmeside
Når du besøger min hjemmeside, indsamler jeg personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden via følgende værktøjer:

Google Analytics
Facebook Pixel

Det betyder helt konkret, at hjemmesiden bruger cookies til at indsamle oplysninger om:

- Hvor ofte du besøger hjemmesiden
- Om du kommer til hjemmesiden fra et link eller en søgning
- Hvor længe du er på hjemmesiden pr. besøg
- Hvilke sider på hjemmesiden, du besøger
- Hvilken browsertype, du bruger
- Hvilken enhed du bruger til at se hjemmesiden på, f.eks. om det er på computer eller telefon
- Hvilken landsdel eller by, du befinder dig i (via IP adresse)

- Dit Facebook-bruger-id.


Jeg kan ikke se, hvor længe LIGE PRÆCIS DU har været på hjemmesiden, eller hvilke undersider du har besøgt. Dine data indgår blot i en generel statistik for hjemmesiden, og 14 måneder efter et besøg på hjemmesiden slettes alle oplysninger om dette besøg.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
 
Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer dog kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


2.2. Køb eller kommunikation via hjemmesiden
Når du køber bøger eller andet på anetteellegaard.com eller kommunikerer med mig via hjemmesiden, indsamler jeg de oplysninger, som du selv angiver. Ved køb er det maksimalt følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Mailadresse
Telefonnummer
Betalingsoplysninger


Formålet med indsamlingen er, at jeg bliver i stand til at levere det, du gerne vil købe og kan administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt at jeg overholder gældende krav til bogføring og regnskab. Når jeg f.eks. beder om både din mailadresse og telefonnummer, er det for at være sikker på, at jeg kan komme i kontakt med dig, hvis der er en tastefejl i mailadressen.

Retsgrundlaget: Min behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om køb, samt for at overholde den retlige forpligtelse, der påhviler mig som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Oplysningerne bliver slettet 5 år efter købet, medmindre jeg har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at jeg kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

Modtagere af oplysninger:

Dinero (til brug for bogføring)
MobilePay (betaling)

2.3. Tilmelding af nyhedsbrev
Når du tilmelder dig ét af mine nyhedsbreve, giver du maksimalt samtykke til, at jeg indsamler følgende oplysninger:

Navn
Mailadresse

Formålet med indsamlingen: At kunne sende dig kriminoveller, quizzer, tilbud, lydbøger, nyheder om mit forfatterskab mm.

Jeg opbevarer dit navn og din mailadresse så længe, du ønsker at være tilmeldt nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet – enten direkte i det enkelte nyhedsbrev (der er link i bunden) eller ved at skrive til anette@anetteellegaard.com.

Min behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtager af oplysninger:

MailerLite Limited
38 Mount Street Upper
Dublin 2, D02 PR89
Ireland3. Dine rettigheder

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger jeg har registreret om dig; formålet med registreringen; kategorier af personoplysninger; modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, jeg har registreret om dig (oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen).

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at tilbagekalde samtykke: Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.


4. Sikkerhed

Jeg har selvfølgelig gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun jeg selv, mit forlag (Egern&Co.) og samarbejdspartnere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.5. Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Senest opdateret: 5. marts 2024